array(0) { }

Deltagelse på Vindende Tilbudsskrivning øger Blue Water Shippings vinderchancer

IT Sales Executive Per Holm Nørgaard ønskede praktisk input til, hvordan virksomhedens tilbudsgivning kunne effektiviseres og deltog derfor i Shipleys meget populære 2 dages kursus “Vindende Tilbudsskrivning”.

På Vindende Tilbudsskrivning opnår kursisterne indblik i, hvordan man planlægger og udarbejder tilbud med størst chance for at vinde opgaven. Du kan læse mere om vores kurser her.

Per Holm Nørgaard lagde stor vægt på, at Shipleys instruktør havde solid praktisk erfaring med at skrive tilbud:

”Skal man på kursus i noget man i forvejen er god til, er det vigtigt at prøve at sikre sig, at underviseren ved, hvad han taler om. Da jeg igennem mit netværk fik oplyst, at instruktøren hos Shipley  var velfunderet og til daglig arbejder som konsulent for flere forskellige virksomheder, tilmeldte jeg mig.”

 

Undervisningen på Vindende Tilbudsskrivning er baseret på Shipleys metodik® for tilbudsskrivning i en kombination med praktiske indlæg og cases, der tager udgangspunkt i virkelige projekter. Per Holm Nørgaard fortsætter:

”Kurset matchede mine forventninger og der er et godt mix af praktik og teori. Kurset gennemføres som en workshop over to dage, og da der er deltagere med både begrænset og stor erfaring, gav det anledning til en god og udbytterig debat i arbejdsgrupperne. Underviseren kunne ikke alene referere til praktiske eksempler fra sit daglige arbejde, men forstod også med engagement og god præsentationsteknik at gøre indlæggene livlige, involverende og nærværende.”

 

De kompetencer som deltagerne kommer hjem med efter endt kursus, kan anvendes direkte i det daglige tilbudsarbejde. Deltagerne oplever ofte et markant løft i kvaliteten af deres tilbud allerede fra dag ét, hvilket afspejles i deres chancer for at vinde opgaven. Som Per Holm Nørgaard afsluttende siger:

”Udbyttet fra kurset er direkte omsætteligt til det daglige arbejde. Efter at være kommet hjem, kan jeg se, at der er flere detaljer, jeg har kunnet bruge, og det er med til at øge vores vinder chancer.”

 

Per Holm Nørgaard
IT Sales Executive, Blue Water Shipping

Blue Water Shipping A/S er et speditionsfirma, der opererer globalt fra mere end 60 kontorer i verden. Virksomheden løser alle shippingopgaver med fokus på dør-til-dør transport. Blue Water Shipping har globalt ca. 1200 ansatte og omsætter for over 5 mia. kr.