array(0) { }

Lad os alle holde hjulene i gang!

Når verden er som den er, og mange af os er hjemsendt til arbejde i privaten, er det naturligt, at tempoet falder en del.  

 For alle virksomheder gælder det, at det er vigtigt at holde hjulene i gang, så vi også har opgaver og en hverdag for alle vores medarbejdere, når kampen mod denne virus forhåbentlig snart er vundet. Aktiviteten i samfundet som helhed er kraftigt reduceret, og mange virksomheder har store udfordringer både med at udføre eksisterende ordrer og med at vinde ny forretning. 

 Vi oplever selv, at flere tilbudsprojekter aflyses eller udskydes, og at salgsmøder er både svære at arrangere og gennemføre. 

Vi kan alle gøre vores – både i privaten ved at efterfølge myndighedernes anvisninger om hygiejne, holde afstand, forsamlinger m.m., men også i arbejdslivet, hvor det nu er ekstremt vigtigt, at vi fortsætter vores salgsindsats, forretningsudvikling og processer. 

  2 – 4 ugers manglende salgsindsats i marts og april kan have store konsekvenser for det ordreindtag, der skal føde vores produktion i 2. og 3. kvartal i år. Det er derfor afgørende, at vi holder dampen oppe, og undgår nedsmeltning og for meget ”op ad bakke”, når tingene normaliseres igen.  

 Omkring arbejdslivet er vi heldigvis kommet til en elektroniske tidsalder, hvor det er muligt, at udføre en del af det daglige arbejde hjemmefra samt at holde møder med kunder og leverandører igennem f.eks. Skype, Microsoft Teams og alle de andre platforme som findes til formålet. I Shipley er vi selv med stor succes fortsat med at holde fast kontakt med vores kunder gennem virtuelle platforme. 

Mine super dygtige kolleger @Torben Kjær@Steen Ehlers@Bjarne Schjølin@Frederik Lam@Søren Lam hjælper stadig dagligt vores kunder, og vi er selvfølge klar til at bistå alle jer, som har brug for assistance til jeres salgsindsats eller tilbud.  

Her taler den fantastiske @Sisse Brüel om livet som hjemmearbejdende :

Det er mit håb, at I alle derude bruger samme muligheder i fuldt omfang, så de fleste arbejdspladser bibeholdes, og vores dejlige samfund ikke får for mange knubs fremadrettet. 

 Pas på jer selv og hinanden.