array(0) { }

COVID-19

Kære kunder og samarbejdspartnere.

Som de fleste andre virksomheder i Danmark følger Shipley også Statsministerens anbefalinger til at håndtere COVID-19 krisen.

Det betyder, at alt administrativt personale er sendt hjem. For vores konsulenter gælder det, at vi naturligvis følger de retningslinjer, som vores kunder udstikker, men at vi primært udfører vores arbejde fra hjemmekontoret.

Efter at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meldt ud, at den øjeblikkelige situation er sagligt grundlag for at forlænge tilbudsfristen (https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2020/covid-19-konsekvens-tidsfrister-i-udbudprocessen-kan-forlaenges/), har vi allerede set de første udskydelser af afleveringsfrister på offentlige udbud.

Det er godt, at myndighederne bistår erhvervslivet i at kunne følge retningslinjerne og hjemsende medarbejdere i størst muligt omfang. For de udbudssager, hvor fristen ikke forlænges er det dog stadig muligt at hjemsende medarbejderne, samtidigt med at tilbudsarbejdet fortsættes i et virtuelt team.

Som en global virksomhed har vi i Shipley set mange eksempler på, hvordan virksomheder med stor geografisk afstand mellem enheder eller på tværs af landegrænser i multinationale teams, formår at udarbejde vindende tilbud, uden at tilbudsteamet på noget tidspunkt mødes fysisk. Det eneste der kræves, er god disciplin, stram bid management og simple værktøjer som de fleste medarbejdere allerede har til rådighed i dag – som f.eks. Microsoft Teams.

Hvis du har lyst til at høre mere om, hvordan andre virksomheder arbejder virtuelt med deres tilbud, samt hvordan man bedst styrer et virtuelt team, er du mere end velkommen til at kontakte Shipley. Så giver vi gerne en grundig gennemgang af nogle af de cases, hvor vi og vores kunder med succes har udarbejdet vindertilbud gennem virtuelt samarbejde.

Pas nu endelig godt på hinanden.

Frederik