array(0) { }

Visionsdokument er med til at sikre ny kontrakt for Silkeborg Data

Midt i en opgradering af deres lønsystem, stod Silkeborg Data overfor at skulle byde på et udbud vedrørende lønsystem til Region Hovedstaden. Regionen var i forvejen kunde hos Silkeborg Data og anvendte også Silkeborg Datas lønsystem, Silkeborg Løn.

Det var vigtigt for Silkeborg Data at demonstrere over for regionen hvilke forbedringer, der var på vej i lønsystemet og samtidig betrygge regionen i, at implementeringen af det nye Silkeborg Løn ville ske velovervejet, uden komplikationer og i tæt samarbejde med regionen. Derfor havde Silkeborg Data behov for at få udarbejdet et dokument, der kunne formidle dette. Dokumentet skulle både vedlægges tilbuddet som et bilag, men skulle også kunne stå alene som et visionsdokument for Silkeborg Løn.

Tydelig formidling demonstrerede merværdi for kunden og sikrede tryghed for veltilrettelagt implementering

Silkeborg Data havde brug for, at det nye Silkeborg Løn blev formidlet ’set udefra’ og på et niveau, der teknisk matchede brugerne af systemet. Shipley beskrev derfor lønsystemet i enkle og let forståelige vendinger med fokus på den merværdi, det nye Silkeborg Løn vil tilføre både eksisterende og nye kunder hos Silkeborg Data.

“Shipley var i stand til – på kort tid – at forstå vores løsning og omsætte dette til en beskrivelse, der fokuserer på den værdi, vi bibringer vores kunder. Det var positivt for os at få nye øjne på løsningen, ligesom det var positivt, at Shipley var proaktive i processen og stod til rådighed for en hurtig proces”.

 

Jakob Bækgaard Riis
Senior Manager, Silkeborg Data

 

Ud over ny og forbedret funktionalitet, formidlede dokumentet en stærk implementeringsstrategi, der kunne betrygge Region Hovedstaden i en gnidningsfri og veltilrettelagt overgang til det nye Silkeborg Løn. Da opgaven med at udarbejde visionsdokumentet lå hos Shipley, fik Silkeborg Data desuden frigjort ressourcer i egen organisation til at arbejde med selve udbuddet fra Region Hovedstaden.

Kontrakt med eksisterende kunde blev endnu en gang sikret

Silkeborg Data vandt udbuddet vedrørende lønsystem til Region Hovedstaden med visionsdokumentet som bilag, og kunne dermed fortsætte som leverandør af lønsystemet Silkeborg Løn hos regionen. Visionsdokumentet gjorde det muligt præcist, og i kundevenlige termer, at kommunikere Silkeborg Datas ganske avancerede, lønfaglige løsning.

Silkeborg Data A/S (en del af EG) har omkring 150 medarbejdere og leverer ydelser indenfor løn, vagt- og ressourceplanlægning. De har et indgående kendskab til opgaver og processer i den offentlige sektor og betjener 28 kommuner, fire regioner og en lang række andre offentlige virksomheder og institutioner.