array(0) { }

iMotivate vinder strategisk vigtigt udbud

En større dansk handelsskole ønskede via udbud efter forhandling at anskaffe en online uddannelsesplatform, der skulle understøtte asynkron undervisning af studerende online. Udbuddet omfattede også drift, vedligeholdelse og markedsføring af den tilbudte uddannelses­platform.

For iMotivate var det et strategisk vigtig udbud at byde på, da man ønskede at fortsætte det gode samarbejde med handelsskolen, der bl.a. udbyder EUS, GF+, EUD GF2 og EUX GF2. For at maksimere sandsynligheden for at vinde udbuddet, engagerede iMotivate Shipley, som dels understøttede udarbejdelsen af prækvalifikationsanmodningen og efterfølgende gav sparring ved udarbejdelsen af det vindende tilbud.

Shipley sørgede for – via review og sparring – at både prækvalifikatio­nen og det efterfølgende tilbud overholdt de kvalitative krav i udbuddet og bistod med udvikling af iMotivates besvarelse og salgs­budskaber under udarbejdelse af tilbuddet.

 

Shipley bistod med at reviewe ESPD’et samt referencer i prækvalifikations­fasen. I tilbudsfasen hjalp vi iMotivate med at udarbejde et konditionelt tilbud af høj kvalitet, der tydeligt demonstrerede iMotivates erfaring og viden inden for onlineuddannelsesplatforme og dermed hvilken værdi, Ordregiver ville opnå ved at vælge iMotivate.  iMotivate besvarede selv de faglige krav, men havde behov for sparring og review af tilbuds­besvarelserne således at disse matchede både krav og evalueringskriterier i udbudsmaterialet. iMotivate og Shipley indgik i en styret iterativ proces, hvor tilbudsbesvarelsen i et tæt samarbejde blev markant forbedret.

Samarbejdet imellem iMotivate og Shipley mundende ud i Ordregiver og dennes eksterne udbudsrådgiver, ikke var i tvivl om, at iMotivate var den rigtige partner at fortsætte samarbejdet med og tildelte iMotivate ordren.

Ordregiver har haft et eksternt firma til at vurdere iMotivates tilbud og har på baggrund af tilbuddets kvalitet valgt at tildele iMotivate ordren. Thomas og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Shipley tusind tak for et rigtig godt samarbejde, hvor vi har værdsat Shipleys iterative reviewproces samt sparring undervejs i tilbudsforløbet“.

 

Søren Jensen
iMotivate, Direktør

 

iMotivate etablerer, udvikler og driver alt omkring uddannelsescentres onlineafdeling, herunder it-drift af profilhjemmeside og e-læringsplatform, udvikling af onlineuddannelser, administrativ drift og elevsupport.