array(0) { }

Gravmand vandt byggemodningsopgave på Egedal station

Gravmand er en entreprenørvirksomhed med ca. 40 ansatte og med gravearbejder som det primære forretningsområde. Kunderne er hovedsageligt kommuner i Nordsjælland, samt forsyningsvirksomheder og storentreprenører i samme område.

Egedal kommune havde udbudt byggemodning af et område ved den nye Egedal Station og da det er vigtigt for Gravmand at være bredt repræsenteret hos kommunerne i lokalområdet, var det essentielt for dem at vinde opgaven. Gravmand har stor erfaring med byggemodninger, men havde tabt en række udbud trods lavere pris og Shipley blev derfor kontaktet med henblik på at forbedre den kvalitative del af Gravmands tilbud.

Tilbudsprocessen var udfordrende, fordi udbuddet havde en kort afleveringsfrist og Gravmands få medarbejdere i administrationen skulle udføre deres normale arbejde sideløbende med at skrive tilbud.

 

“Vi var glade for samarbejdet med Shipley, som betød, at vores tilbud fik en højere kvalitet end vores tidligere tilbud”

 

Casper Jacobsen
Tilbudsberegner

 

Shipley løftede arbejdsbyrden for Gravmand ved blandt andet at udarbejde tekster til tilbuddet på baggrund af interviews med medarbejderne. At Shipley udarbejdede teksterne fra grunden, gav medarbejderne tid og ro til at udføre deres normale arbejdsopgaver ved siden af tilbudsskrivningen.

Shipley udviklede desuden en tilbudsskabelon og disponerede tilbuddet ud fra udbudsmaterialet, hvilket sikrede at Gravmand fik svaret på alle krav og ønsker og kunne aflevere et gennemarbejdet og professionelt tilbud.

Endnu en kontrakt vundet i Hovedstadsområdet
Gravmand vandt kontrakten som lød på et tocifret millionbeløb og fik dermed endnu en opgave i en hovedstadsområdet. Ud over kontrakten fik Gravmand udviklet en tilbudsskabelon der kan danne rammen for fremtidige tilbud indenfor tilsvarende opgaver.