array(0) { }

iMotivate vinder udbud med topkarakterer – og sikrer sit forretningsgrundlag

iMotivate har gennem nogle år opbygget en onlineafdeling i samarbejde med en større dansk handelsskole, hvor elever fra hele Danmark kan tage erhvervsuddannelsens grundforløb (EUX, EUD og EUS) som onlineforløb inden for Kontor, Handel, Detail og Event. Grundet kraftig vækst i deltagerantal og dermed omsætning, skulle opgaven udbydes som offentligt udbud.

For at øge sandsynligheden for at vinde udbuddet, havde iMotivate behov for støtte til udvikling af det vindende tilbud. De havde aldrig tidligere skrevet et tilbud, og den igangværende opgave med onlineafdelingen var hele virksomhedens eksistensgrundlag, så opgaven var klart et “must-win projekt”.

Shipley afdækkede viden om konkurrenterne, kunden og iMotivates salgsbudskaber i forhold til udbuddets krav

Shipley gennemførte en proces med iMotivate, hvor deres viden om konkurrenternes styrker og svagheder blev afdækket samt deres viden om kundens visioner, forventninger, risikovurderinger og krav. Processen udmundede i en salgs- og tilbudsstrategi som tilførte iMotivate stor værdi, fordi den styrkede tilbuddet til at være så overbevisende at kunden, sammen med deres eksterne udbudsrådgiver, ikke var i tvivl om, at iMotivate var den rigtige partner at fortsætte samarbejdet med.

“iMotivates kunde har haft et eksternt firma til at score på de modtagne tilbud – og iMotivates tilbud har opnået score på 9 og 10 på samtlige parametre i udbudsmaterialet. Thomas og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Shipley tusind tak for hjælpen, og den helt igennem professionelle tilgang til vores bud. Shipley har omtvisteligt været en stor hjælp for os og en klar medvirkende faktor til den høje score. Tusind tak for godt samarbejde”!

 

Søren Jensen
iMotivate, Direktør

 

iMotivate kunne selv besvare de faglige krav, men havde behov for sparring og rådgivning til at matche både krav og evalueringskriterier i udbudsmaterialet. Shipley hjalp med dette og rådgav vedrørende anvendelse af grafik i tilbuddet, så iMotivate effektivt kunne bevise deres konkrete erfaring med opgaven og differentiere sig fra konkurrenter, som ikke havde konkret erfaring med opgaven. Shipley bistod desuden med at sikre, at beskrivelserne i tilbuddet tydeligt demonstrerede værdi for kunden ved at anvende den vedtagne tilbudsstrategi.

Gennem et tæt og positivt samarbejde udviklede vi sammen et vindende tilbud.

iMotivate etablerer, udvikler og driver alt omkring uddannelsescentres onlineafdeling, herunder it-drift af profilhjemmeside og e-læringsplatform, udvikling af onlineuddannelser, administrativ drift og elevsupport.